Monitor huiselijk geweld Twente 2020

Na de onderkenning van de omvang en aard van de problematiek rondom huiselijk geweld heeft de overheid beleid ontwikkeld voor de aanpak hiervan. De gemeenten spelen een centrale rol in de uitvoering van het overheidsbeleid. Voor een goede beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van de aanpak is inzicht in de (aantallen) vermoedelijke plegers en slachtoffers van huiselijk geweld essentieel. De (centrum)gemeente Enschede wil daarom periodiek inzicht in de aantallen incidenten, vermoedelijke plegers en slachtoffers. In opdracht van de gemeente voert Breuer&Intraval jaarlijks de Monitor Huiselijk geweld Twente uit om de ontwikkelingen in geregistreerd huiselijk geweld in de Twentse gemeenten in kaart te brengen.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!