Monitor coffeeshopbeleid Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven het coffeeshopbeleid te monitoren om zo meer inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen van de uitgangspunten van het Rotterdamse coffeeshopbeleid.

De monitor kent drie onderdelen: het volgen van overlast in de openbare ruimte in gebieden waar coffeeshops zijn gesloten én in gebieden waar coffeeshops open zijn gebleven; het volgen van het aanbod van softdrugs vanuit het niet gedoogde circuit (onder meer straathandel en woningen) in gebieden waar coffeeshops zijn gesloten; en het volgen van het normbesef ten aanzien van softdrugs, softdrugsgebruik en aanbod onder minderjarige jongeren in Rotterdam.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!