Monitor alcoholverstrekking jongeren 2011

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is de overheidsorganisatie die de veiligheid van voedsel en consumentenproducten onderzoekt en bewaakt. Eén van de activiteiten van de NVWA is het toezicht houden op de naleving van de leeftijdsgrenzen van 16 jaar (zwak-alcoholhoudende dranken) en 18 jaar (sterke drank) uit de Drank- en Horecawet door alcoholverstrekkers. Ten einde goed inzicht te krijgen in de naleving van deze leeftijdsgrenzen heeft de NVWA, onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven hiernaar onderzoek te doen.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!