Monitor afstandscriterium coffeeshops Amsterdam

Nederlandse gemeenten kunnen op basis van de lokale situatie een afstandscriterium in hun coffeeshopbeleid opnemen waarmee zij een minimale afstand tussen een coffeeshop en een onderwijsinstelling vastleggen. Per 1 januari 2014 is hiervan ook in Amsterdam sprake. Door de invoering van dit afstandscriterium zouden 27 coffeeshops hun gedoogverklaring verliezen, aangezien zij gevestigd zijn binnen een straal van 250 meter van scholen voor het voortgezet onderwijs. Gezien het aantal coffeeshops wordt het lokale afstandscriterium in Amsterdam gefaseerd ingevoerd, zodat niet alle coffeeshops tegelijkertijd hun deuren moeten sluiten.

De gemeente wil – voor het ingaan van de vierde fase – inzicht verkrijgen in de gevolgen van de beperkte openingstijden en sluitingen van coffeeshops voor de druk op omliggende coffeeshops en de overlast rondom coffeeshops en scholen. Zij heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven de ontwikkelingen hierin te monitoren.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!