Monitor aanpak softdrugsproblematiek Beijum en Lewenborg

Uit onderzoek van Breuer&Intraval in opdracht van de gemeente Groningen in 2011 is gebleken dat het middelengebruik, in het bijzonder softdrugsgebruik, door jongeren in Noorddijk zorgelijk was. Zo gebruikten de jongeren relatief vaak en vanaf een jonge leeftijd softdrugs en was softdrugs in de Groningse wijken Beijum en Lewenborg makkelijk verkrijgbaar, mede via jeugdige wietkoeriers.

Op verzoek van de gemeente heeft Breuer&Intraval in 2012 een plan van aanpak opgesteld, waarin drie onderdelen centraal staan: preventie, curatie en handhaving. De hoofddoelstelling van de aanpak is het gebruik van en de handel in softdrugs onder jongeren in Beijum en Lewenborg terug te dringen en – zo mogelijk – te voorkomen. Verschillende organisaties – scholen, jongerenwerk (MJD), Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN), politie, HALT, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), woningcorporaties en gemeente – zijn vervolgens in een pilot met het plan van aanpak aan de slag gegaan.

De gemeente Groningen wil graag inzicht in de voortgang en resultaten van de pilot en heeft Breuer&Intraval opdracht gegeven de ontwikkelingen te monitoren.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!