Molèster riba kaya

Op Curaçao wordt al meerdere jaren overlast ondervonden van (dakloze) harddrugsverslaafden en mensen met een psychiatrische problematiek. Om hierop meer zicht te krijgen, heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval een onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van deze overlastgevende personen. De initiatiefnemers van het onderzoek zijn Leslie Roosberg van de Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA) en Willem van der Zee van Bavo Europoort, terwijl de gemeente Rotterdam het onderzoek heeft gefinancierd.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!