Mogelijke gevolgen voor preventie en volksgezondheid bij uitbreiding van het maximumstelsel voor coffeeshops in de gemeente Helmond

In deze notitie doen we verslag van de verkenning van de mogelijke gevolgen op het gebied van preventie en volksgezondheid. De verkenning van de mogelijke veiligheidsrisico’s worden in een andere notitie beschreven. De hoofdvraag die centraal stond was:

Hoe krijg je cannabisgebruikers naar een tweede Helmondse coffeeshop (als die er zou komen) en heeft dat nut met het oog op preventiemogelijkheden en de mogelijk negatieve gevolgen voor de volksgezondheid?

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!