Modernisering kansspelbeleid

Het kabinet werkt momenteel aan een stapsgewijze modernisering van het gehele kansspelbeleid. De komende jaren wil het kabinet de gevolgen van deze wijzigingen evalueren. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie­centrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval hiervoor een nulmeting uitgevoerd. De nulmeting dient primair om de staat van verschillende indicatoren in kaart te brengen Рnog voor de voorgenomen wijzigingen in het kansspelbeleid van kracht worden. Het vormt de basis om in vervolgmetingen te kunnen vaststellen of de beoogde maatregelen van het gemoderniseerde kansspelbeleid worden uitgevoerd en of de doelstellingen van het beleid worden gerealiseerd.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!