Maatregelenpakket Veiligheid Oude Wijken Groningen

Samen met de gemeente Groningen is door Breuer&Intraval een maatregelenpakket opgesteld voor het succesvol aanpakken van de onveiligheids- en overlastproblematiek in de Oude Wijken in Groningen. Hiervoor heeft allereerst een probleemanalyse plaatsgevonden waarin is nagegaan in welke wijken sprake is van substantiële overlast en onveiligheid en wie hiervan de veroorzakers zijn. Pas als bekend is welke problematiek zich in wijken voordoet en wie daarvoor verantwoordelijk zijn, kunnen op maat gesneden maatregelen worden genomen.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!