Levendige straten

Levendige straten is een nulmeting naar veiligheid en leefbaarheid in zeven straten in de aandachtswijken van Groningen. Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van de studie sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. De vakgroep sociologie biedt in samenwerking met onderzoek- en adviesbureau Breuer&Intraval een jaarlijks terugkerend leeronderzoek aan onder de naam “project criminaliteit en veiligheid”. In dit project krijgen studenten de kans om onder begeleiding een onderzoek uit te voeren op het gebied van criminaliteit en veiligheid.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!