Leven met bedreiging

Over de achtergronden van bedreiging van burgers is weinig bekend. Leden van de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen hebben in samenwerking met de Regiopolitie Groningen een verkennend onderzoek uitgevoerd naar bedreiging van burgers. Uit dit onderzoek is onder meer naar voren gekomen dat een steeds groter deel van de aangiften van bedreiging betrekking heeft op situaties in de relationele sfeer, in gezinsverband of in de familie-, vrienden- of kennissenkring.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!