Leefbaarheid A-Kwartier Groningen

Het College van B&W van de gemeente Groningen is van mening dat het leef-, woon- en werkklimaat in een deel van het A-kwartier verbeterd moet en kan worden. Het College meent daarbij dat de beëindiging van de (raam)prostitutie een (eerste) voorwaarde is om tot verbetering te komen.

Het College van B&W heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven te beschrijven wat de rol is van de verschillende aspecten van de (ervaren) overlast (prostitutie, drugs en fysieke woonomgeving/infrastructuur) bij de leefbaarheid in de buurt. De centrale vraag is of het beëindigen van prostitutie inderdaad te zien is als een noodzakelijke voorwaarde om de ervaren overlast te verminderen en de leefbaarheid te verbeteren en of hiervoor nog verdere maatregelen nodig zijn.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!