Kwalitatief onderzoek niet-participerende jongeren

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in het kader van haar taak op het terrein van arbeidsmarktbeleid behoefte aan een kwalitatief onderzoek naar jongerenparticipatie. Deze informatiebehoefte komt voort uit een toezegging aan de Tweede Kamer door de Staatssecretaris van SZW een completer beeld te geven van de positie van jongeren op de arbeidsmarkt. Dat beeld wordt mede gebaseerd op cijfermatige gegevens die worden verzameld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het ministerie heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven aanvullende informatie van meer kwalitatieve aard te verzamelen.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!