Kopen en verkrijgen van tabak door jongeren

Om het rookgedrag onder jongeren te kunnen verminderen is een integrale aanpak noodzakelijk waarin beleid, regelgeving, handhaving, bewustwording en educatie de commerciële en sociale beschikbaarheid inperken voor jongeren. Er is echter nog weinig bekend over de mate waarin deze factoren zouden moeten worden gecombineerd om te komen tot de hoogst mogelijke gezondheidswinst bij jongeren. Waarop moet men zich specifiek richten als het gaat om naleving en handhaving van de leeftijdsgrens voor roken of preventie van roken bij jongeren?

In deze factsheet combineren we in opdracht van het ministerie van VWS resultaten van twee afzonderlijke reeds uitgevoerde onderzoeken om hierop meer zicht te krijgen, namelijk het nationale nalevingsonderzoek van 2015 en een nationaal vragenlijstonderzoek onder jongeren naar kooppogingen van tabak. Gecombineerd leveren deze twee onderzoeken belangrijke aanvullende informatie op.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!