Kopen en verkrijgen van tabak door jongeren 2014/15 en 2016

Om het rookgedrag onder jongeren te kunnen verminderen is een integrale aanpak noodzakelijk waarin beleid, regelgeving, handhaving, bewustwording en educatie de commerciële en sociale beschikbaarheid van tabak inperken voor jongeren.

Het is aannemelijk dat naleving, handhaving en gebruik van (sociale) bronnen door jongeren samenhangen en elkaar over de tijd beïnvloeden. In een vorig onderzoek zijn reeds cross-sectionele nalevingsgegevens gecombineerd met gegevens van koopgedrag en brongebruik bij jongeren. Om te komen tot een (nog) efficiëntere integrale aanpak is het van belang om deze resultaten over de tijd heen te monitoren. In deze factsheet combineren we in opdracht van de NVWA wederom nalevingsgegevens van verstrekkers met koopgedrag en brongebruik van jongeren. Tevens vergelijken we gegevens van twee meetmomenten.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!