Kleurrijke volksbuurten 2010

Kleurrijke Volksbuurten is een nulmeting naar leefbaarheid en veiligheid in zes straten in de Oosterparkwijk in Groningen. Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van de studie sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!