Keten in hokken

Hokken en keten zijn ontmoetingsplekken van veelal jongeren die zij in schuren en caravans op het platteland creëren. Deze jeugdonderkomens kunnen op openbare of op particuliere grond staan. Een belangrijk kenmerk van hokken en keten is dat zij door jongeren zelf worden beheerd. Hoewel het over hetzelfde fenomeen gaat, bestaat er een verschil tussen een hok en een keet. Een hok bevindt zich meestal in een bestaande locatie (bijvoorbeeld een omgebouwde schuur of fietsenhok). Een keet staat meestal los op het erf en wordt daar speciaal neergezet. Omdat het over hetzelfde fenomeen gaat, zullen in dit onderzoek beide termen afwisselend worden gebruikt. Het exacte aantal aanwezige hokken en keten in Friesland is niet duidelijk. In enkele regio’s zijn in de afgelopen jaren inventarisaties uitgevoerd, maar een volledig en actueel overzicht ontbreekt momenteel. Wel is het duidelijk geworden dat hokken en keten in de provincie Friesland veel voorkomen (Partoer 2007).

De Regiopolitie Fryslân en de Provincie Fryslân hebben namens het Regionaal College onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intaval gevraagd onderzoek te doen naar bezoekers van hokken en keten en verstoringen van de openbare orde en de (verkeers)veiligheid in Friesland.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!