Kansen met beleid

Het kabinet werkt momenteel aan een stapsgewijze modernisering van het gehele kansspelbeleid. Het kabinet kiest voor een vorm waarbij de drie hoofddoelstellingen van het kansspelbeleid – voorkomen van kansspelverslaving, beschermen van consumenten en tegengaan van fraude en overige criminaliteit – behouden blijven. Zij wil dit realiseren door niet langer het aanbod te beperken, maar door aan het toegestane aanbod strikte regels en voorwaarden te stellen en op de naleving daarvan effectief toezicht te houden

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval de beleidstheorie gereconstrueerd en het evaluatiekader opgesteld van de modernisering van de kansspelen.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!