Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

In de afgelopen periode heeft de gemeente Vlaardingen voor de aanpak van de overlast in het centrum tijdens de uitgaansavonden op vrijdag en zaterdag verschillende maatregelen genomen, waaronder het zogenoemde weekendarrangement. Er is echter nog steeds discussie over de mate waarin sprake is van overlast en in hoeverre bewoners, ondernemers en uitgaanspubliek hiervan hinder ondervinden. Een onderwerp dat hieraan gerelateerd is, is het mogelijk invoeren van cameratoezicht om eventuele overlast te bestrijden. Alvorens tot een dergelijke maatregel te besluiten wil de gemeente eerst nader inzicht in de overlast in het centrum tijdens uitgaansavonden. Zij heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven deze overlast te inventariseren.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!