Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca voorjaar 2022

Sinds 1 juli 2008 geldt in de horeca, sport-, kunst- en cultuursector een rookverbod. Vanaf dat moment mocht er alleen nog worden gerookt in de daarvoor bestemde speciale rookruimten. Sinds september 2019 zijn de rookruimten in de horeca echter ook niet meer toegestaan.

In opdracht van de NVWA heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval tussen december 2008/januari 2009 en het najaar van 2017 diverse metingen uitgevoerd naar het naleefniveau van het rookverbodmetingen uitgevoerd naar het naleefniveau van het rookverbodmetingen uitgevoerd naar het naleefniveau van het rookverbod. De NVWA heeft Breuer&Intraval gevraagd om in het najaar van 2021 wederom en soortgelijke meting uit te voeren. Echter door de in die periode geldende Coronamaatregelen is de meting verplaatst naar het voorjaar van 2022.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!