Inventarisatie Hokken en Keten Nederland 2009

Eind 2009 heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval in opdracht van het ministerie van VWS een inventarisatie uitgevoerd naar het aantal hokken en keten in Nederland. Hiertoe zijn in de maanden november en december alle 438 gemeenten in Nederland benaderd.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!