Inventarisatie alcoholmarketing

Een inventarisatie naar blootstelling aan verschillende vormen van alcoholmarketing. Het doel van deze inventarisatie is om tot een overzicht van locaties te komen waar verschillende vormen van alcoholmarketing voorkomen en vervolgens in kaart te brengen in welke mate er op die locaties sprake van blootstelling aan alcoholmarketing is.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!