Infographic Stijging sector KJG Cosis

Met de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn alle vormen van jeugdhulp gedecentraliseerd naar gemeenten. Ook (een deel van de) kinderen met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen sindsdien onder de Jeugdwet. Veel kinderen die langdurige intensieve hulp of begeleiding nodig hebben, krijgen vanaf 2015 de financiering hiervoor vanuit gemeentelijke gelden (Jeugdwet) in plaats van vanuit landelijke gelden (Wlz).

Sinds de invoering van de Jeugdwet is het aantal kinderen en ouders dat gebruik maakt van het aanbod van de sector Kind, Jeugd en Gezin (KJG) van Cosis toegenomen. Tegelijkertijd staan de budgetten voor jeugdhulp behoorlijk onder druk. Breuer&Intraval heeft voor Cosis de oorzaken en achtergronden van deze groei onderzocht. Deze infographic geeft de resultaten weer.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!