Handhaven I-criterium Amsterdam: ervaringen vergelijkingsgemeenten

De gemeente Amsterdam wil inzicht in de mogelijke gevolgen van het handhaven van het Ingezetenencriterium (I-criterium) voor Amsterdam. Het gaat hierbij volgens de gedoogcriteria voor coffeeshops om ‘geen toegang voor en verkoop aan anderen dan ingezetenen van Nederland’. Het niet toelaten van niet-ingezetenen tot coffeeshops is een maatregel om het drugtoerisme aanzienlijk te beperken en de daardoor veroorzaakte problemen te verminderen. Personen die daadwerkelijk in Nederland wonen, en dus niet speciaal naar Nederland reizen om hier softdrugs te kopen, kunnen als ingezetene van Nederland in beginsel vrijelijk softdrugs in een coffeeshop kopen.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!