Gooische daklozen

Er is onzekerheid over de omvang van de daklozenpopulatie in de regio. Ook is de aard en omvang van hun problematiek nooit systematisch in kaart gebracht. Eind 2006 is ook door het Platform Maatschappelijke Zorg aangegeven dat er behoefte is aan betrouwbare informatie omtrent de aard en omvang van de daklozenpopulatie in de regio Gooi en Vechtstreek.

De gemeente Hilversum en GGD Gooi & Vechtstreek hebben vervolgens onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven een onderzoek naar de aard en omvang van de daklozenpopulatie in de regio uit te voeren. De resultaten uit het onderzoek zijn bruikbaar voor de uitwerking en concretisering van het regionaal vastgestelde Beleidsplan maatschappelijke zorg 2008-2011 en kunnen ook als basis dienen voor het Stedelijk Kompas, dat voor de regio in het eerste kwartaal 2008 opgesteld wordt.

De regio Gooi en Vechtstreek omvat de volgende negen gemeenten: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!