Gokken in kaart

Het tegengaan van kansspelverslaving is een belangrijk doel van het Nederlandse kansspelbeleid. Daarvoor is het noodzakelijk om een actueel beeld te hebben van de aard en de omvang van kansspelverslaving. In de tweede voortgangsrapportage kansspelen van 31 maart 2003 heeft het kabinet Balkenende I toegezegd een meerjarig onderzoek naar kansspelverslaving te laten uitvoeren. In 2005 is de eerste meting verricht door het Centrum voor Verslavingsonderzoek (De Bruin e.a. 2005).

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval en bureau Mediad opdracht gegeven de tweede meting te verrichten. Deze meting is grotendeels een herhaling van de eerste meting, zodat ontwikkelingen kunnen worden vastgesteld in de aard en omvang van kansspelen en kansspelverslaving en het Nederlandse preventiebeleid.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!