Goed bedoeld

Het ministerie van Justitie heeft in het kader van het ‘Programma preventie georganiseerde criminaliteit’ de goede doelen-sector preventief laten doorlichten. Het doel hiervan is te inventariseren in hoeverre er sprake is van kwetsbaarheid van de sector voor infiltratie door (georganiseerde) criminaliteit dan wel terrorismefinanciering.

Het ministerie heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven die kwetsbare plekken van de branche in kaart te brengen.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!