Gebundelde krachten

Dit rapport beschrijft de evaluatie van ‘Samen DOEN in de buurt’; een innovatieve Amsterdamse werkwijze waarmee huishoudens met meervoudige problemen vanuit een buurtteam worden geholpen bij de aanpak van hun problemen en het vergroten van hun zelfredzaamheid. Over de zeven langst draaiende teams die deze werkwijze hanteren is voor dit onderzoek zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie verzameld. Door deze informatiebronnen te combineren is een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de resultaten en van de veronderstelde werkzame mechanismen van Samen DOEN.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!