Factsheet: Drugsoverlast en straathandel rondom Koepoort Goes

In opdracht van de gemeente Goes heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van (drugs)overlast en straathandel in het gebied rondom de Koepoort in Goes. Hiervoor hebben we bestaande bronnen geanalyseerd (registratiegegevens, cijfermateriaal, beleidsdocumenten), interviews afgenomen met professionals (medewerkers van politie, gemeente, toezichthouder en jongerenwerkers) enquêtes afgenomen onder omwonenden en ondernemers, straatgesprekken gevoerd met voorbijgangers en bezoekers en observaties uitgevoerd aan de Koepoort. In deze factsheet geven we het resultaat hiervan weer.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!