Evaluatie straatcoaches Beijum

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de aanpak van jongerenoverlast. In 2006 is in Amsterdam de straatcoach ontstaan als instrument in de strijd tegen overlast door jongeren. Straatcoaches bezoeken locaties waar jongeren overlast veroorzaken. Ze proberen met de jongeren in contact te komen en een band met hen op te bouwen. Indien nodig neemt de straatcoach contact op met de ouders van overlastgevende jongeren of met instanties zoals jeugdhulp en politie.

In opdracht van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval de inzet van straatcoaches in de Groningse wijk Beijum geëvalueerd.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!