Evaluatie prostitutiebeleid gemeente Gouda

Een evaluatie van het prostitutiebeleid in de gemeente Gouda. In deze globale evaluatie is onderzocht hoe het beleid is uitgevoerd en of de uitgangspunten van het beleid gehandhaafd kunnen blijven.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!