Evaluatie project Thuisadministratie

Het project Thuisadministratie richt zich op alle inwoners van Enschede die, al dan niet tijdelijk, niet (meer) in staat zijn zelf de administratie te verrichten die nodig is om niet in financiële problemen te komen en die daarvoor niet kunnen terugvallen op een eigen sociaal netwerk.

Om te kunnen beoordelen in hoeverre de methodiek van het project bijdraagt aan een kostenreductie van (dure) professionele schuldhulpverlenings- trajecten, is besloten hiernaar onderzoek te doen. De gemeente Enschede heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval de opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!