Evaluatie Pilot Multiprobleemgezinnen Groningen

De voorgaande evaluatie bestond uit drie delen, namelijk een procesevaluatie, een resultatenonderzoek en een onderzoek naar de context waarbinnen het project plaatsvindt. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in het rapport ‘Dwars door verbanden’ (Bieleman e.a. 2012). Voor deze vervolgevaluatie heeft uitsluitend een derde resultatenmeting onder gezinnen plaatsgevonden. Deze meting is op dezelfde manier uitgevoerd als de voorgaande metingen.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!