Evaluatie pilot Alcoholmeter 2018

De Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) heeft namens de drie reclasseringsorganisaties onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven de pilot Alcoholmeter 2018 te evalueren. De pilot is een vervolg op de pilot in 2017 en is evenals in 2017 uitgevoerd in Rotterdam en Oost-Nederland. Een verschil met de pilot in 2017 is dat in de pilot 2018 de doelgroep die in aanmerking komt voor een Alcoholmeter is verbreed. Naast cliënten die een alcoholverbod hebben, kunnen nu ook cliënten met een verplichte of een vrijwillige alcoholcontrole kiezen voor het dragen van de Alcoholmeter in plaats van urinecontroles. Deze laatste twee groepen mogen overigens wel alcohol drinken tijdens de draagperiode van de Alcoholmeter.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!