Evaluatie opheffing bordeelverbod Nijmegen

In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de opheffing van het bordeelverbod in de gemeente Nijmegen, uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval in opdracht van de gemeente Nijmegen. De doelstelling van het onderzoek is het verschaffen van informatie over de ontwikkelingen die zich in de gemeente op het gebied van (illegale) prostitutie hebben voorgedaan sinds de opheffing van het bordeelverbod. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de maanden april tot en met augustus 2010.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!