Evaluatie Omnizorg Apeldoorn 2016

De gemeente Apeldoorn heeft vastgesteld dat er binnen de gemeente sprake is van een breed gedragen behoefte om Omnizorg opnieuw te evalueren. In het onderzoek dient te worden nagegaan in hoeverre de doelstelling van Omnizorg in 2016 wordt behaald. De doelstelling van Omnizorg wordt daarbij omschreven als het organiseren van een integrale aanpak voor de doelgroep langdurige daklozen, verslaafden en GGZ-afhankelijken met als doel alle voorzieningen op één plaats aan te bieden om versnippering te voorkomen en overlast intensiever te bestrijden. De focus van het onderzoek dient te liggen op de resultaten van de zorg, de ketensamenwerking en het terugdringen van overlast. Daarnaast moet een vergelijking worden gemaakt met de evaluatie van Omnizorg uit 2011

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!