Evaluatie Jeugd- en jongerenbeleid Amsterdam Zuidoost

In dit rapport is een beeld geschetst van het jeugd- en jongerenbeleid in het Amsterdamse stads- deel Zuidoost en de uitvoering van dit beleid. Het rapport richt zich, conform de onderzoeksopdracht, op de tweede programmalijn van het jongerenbeleid, namelijk ’talentontwikkeling, ontplooiing en participatie in een uitdagende omgeving’.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!