Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam

In juni 2007 is de proef gratis OV voor 65+-ers in Rotterdam gestart. In totaal hebben zij tot het eind van 2007 vier maanden gratis met het openbaar vervoer mogen reizen. Het doel van de proef is het tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement van ouderen en het onderzoeken van het effect van gratis openbaar vervoer op het reisgedrag van ouderen. Daarnaast wil de gemeente Rotterdam met de proef het gebruik van de OV-chipkaart onder ouderen bevorderen. In december 2007 is besloten de proef te verlengen. De verlenging is ingegaan op 1 februari 2008 en liep tot juli 2008. In de maand januari hebben 65+-ers in Rotterdam geen gebruik kunnen maken van gratis OV.

Voor de evaluatie zijn onder meer enquêtes afgenomen onder aanvragers van de OV- chipkaart. De vragenlijsten zijn voorafgaand aan de proef (in mei 2007), tijdens de proef (in november 2007) en enkele maanden na afloop van de proef (oktober 2008) schriftelijk afgenomen. Tevens zijn enquêtes afgenomen onder een controlegroep van 64-jarigen die geen gratis openbaar vervoer hebben gekregen. Daarnaast zijn uitgebreidere interviews gehouden met 100 veelal vereenzaamde ouderen. Ook in deze gesprekken is gevraagd naar hun deelname aan activiteiten, het gebruik van OV en hun sociale contacten of juist het gebrek daaraan.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!