Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Steenwijkerland

De landelijke en lokale discussies heeft de gemeente Steenwijkerland doen besluiten haar coffeeshopbeleid te laten evalueren door onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval. Hiervoor worden de ervaringen met het lokale coffeeshopbeleid in kaart gebracht. In het onderzoek wordt tevens nagegaan in hoeverre er bij de betrokken partijen in Steenwijkerland behoefte is aan een coffeeshop. Een ander aandachtspunt is de ervaren overlast in de huidige omgeving van de coffeeshop. Verder wordt nagegaan welke handvatten er zijn om invloed uit te oefenen op de (her)vestiging van een coffeeshop en de mogelijke gevolgen van een eventuele aanpassing.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!