Evaluatie Cameratoezicht Hoensbroek en Heerlerheide

In de gemeente Heerlen zijn in het najaar van 2005 in het kader van een uitbreiding van het cameratoezicht camera’s geplaatst in een drietal gebieden: het winkelcentrum Hoensbroek, het winkelcentrum Heerlerheide en de staten Heisterberg en Akerstraat-Noord.

Na de invoering van het cameratoezicht wil de gemeente de volgende resultaten bereiken: verhogen van de leefbaarheid en veiligheid; verbeteren van de veiligheidsgevoelens van bewoners, ondernemers, werknemers en winkelend publiek; verkrijgen van beelden voor ondersteunend bewijsmateriaal bij opsporingsonderzoek; verminderen van het aantal incidenten en van overlast in het algemeen; en vroegtijdig signaleren van incidenten.

Om de resultaten van het cameratoezicht na te gaan, heeft de gemeente voorafgaand aan de proef in het najaar van 2005 een nulmeting laten verrichten. Precies twee jaar later, in het najaar van 2007, heeft een vervolgmeting plaatsgevonden. Beide metingen zijn uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval. In dit eindrapport worden de resultaten van de metingen besproken.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!