Evaluatie cameratoezicht Dag- en Nachtopvang De Klomp

In de gemeente Heerlen is begin 2006 aan de Klompstraat een dag- en nachtopvang voor verslaafde dak- en thuislozen gevestigd (De Klomp). Tevens is rond deze dag- en nachtopvang cameratoezicht ingevoerd teneinde de veiligheid in dit gebied te verbeteren.

Na de ingebruikname van dag- en nachtopvang De Klomp en de invoering van het cameratoezicht wil de gemeente de volgende resultaten bereiken: verhogen van de leefbaarheid en veiligheid; verbeteren van de veiligheidsgevoelens van bewoners, ondernemers, werknemers en winkelend publiek; verkrijgen van beelden voor ondersteunend bewijsmateriaal bij opsporingsonderzoek; verminderen van het aantal incidenten en van overlast in het algemeen; en vroegtijdig signaleren van incidenten.

Om de ingebruikname van De Klomp te evalueren en de resultaten van het cameratoezicht na te gaan, heeft de gemeente voorafgaand aan de proef in het najaar van 2005 een nulmeting laten verrichten. Precies twee jaar later, in het najaar van 2007, heeft een vervolgmeting plaatsgevonden. Beide metingen zijn uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval. In dit eindrapport worden de resultaten van de metingen besproken.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!