Evaluatie accommodatienota gemeente Groningen

Eind 2008 heeft de Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn (OCSW) van de gemeente Groningen onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven het accommodatiebeleid te evalueren. Het accommodatiebeleid is gebaseerd op de nota Anders en Beter, die in december 2005 na een intensief inspraaktraject is vastgesteld. De nota, en daarmee een nieuwe subsidiesystematiek, is na een overgangsjaar op 1 januari 2007 in werking getreden.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!