Eindevaluatie Screening en Matching Vergunninghouders

In de afgelopen jaren heeft de hoge toestroom van asielzoekers ervoor gezorgd dat een andere aanpak van statushouders nodig is. Breuer&Intraval geeft gemeenten, scholen en (maatschappelijke) organisaties in de drie noordelijke provincies advies. Zowel op beleidsniveau als op uitvoerend niveau. Daarnaast organiseren we in Noord-Nederland kennissessies en themabijeenkomsten over dit onderwerp.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!