Effecten van preventie: een compacte literatuursynthese

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval een literatuursynthese uitgevoerd naar criminaliteitspreventie. Op basis van deze studie is in kaart gebracht wat bekend is over de effectiviteit van maatregelen gericht op het voorkomen van (bepaalde vormen van) criminaliteit. Hierbij is zowel naar de stand van zaken in de wetenschap gekeken, door middel van meta-evaluaties en systematic reviews, als naar de uitgaven en beleidskeuzes op het gebied van criminaliteitspreventie in Nederland. Tevens is onderzocht hoe een effect van preventie kan worden vastgesteld en wat hierbij de methodologische haken en ogen zijn.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!