Eerste meting monitor leefbaarheid Oranje

De regiegroep wil laten onderzoeken op welke wijze de leefbaarheid van het dorp Oranje en haar inwoners kan worden gewaarborgd en waar mogelijk bevorderd in relatie tot het verblijf van vluchtelingen op het Recreatiepark Oranje en heeft hiertoe een verzoek bij de gemeente ingediend. Onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval voert dit onderzoek naar de leefbaarheid in Oranje uit en monitort de ontwikkelingen hierin.

Dit rapport beschrijft de resultaten van de eerste meting van de leefbaarheidsmonitor in het dorp Oranje.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!