Eerste evaluatie POH-jeugd Leeuwarden

In april 2015 is in de gemeente Leeuwarden een pilot gestart waarin bij drie huisartsenpraktijken een praktijkondersteuner GGZ-jeugd – POH-jeugd genaamd – is geplaatst. De huisartsen van deze praktijken hebben aangegeven dat het van groot belang is om vroegtijdig psychische of psychosociale problemen bij jeugdigen te signaleren en te behandelen. De praktijkondersteuners Jeugd zijn ervaren orthopedagogen. Bij vermoedens van  psychische of psychosociale problemen verwijzen huisartsen jeugdigen naar hen door, terwijl zij voorheen deze kinderen naar specialistische zorg (kinderpsychologen of psychiaters) zouden hebben doorverwezen. De praktijkonder­steuners doen onderzoek naar de problematiek en werken daarbij nauw samen met wijkteams, het onderwijs, de GGD en GGZ-Friesland.

De gemeente Leeuwarden wil weten welke resultaten er een jaar na de start van de pilot zijn bereikt. Zij heeft onderzoeks- en adviesbureau breuer&Intraval opdracht gegeven hiernaar een eerste evaluatie uit te voeren.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!