Dwars door verbanden

In opdracht van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval de Pilot Multiprobleemgezinnen in de Groningse krachtwijken geëvalueerd. In dit rapport, ́Dwars door verbanden ́, wordt verslag gedaan van de bevindingen van onze evaluatie.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!