Dealen met overlast

In een deel van het centrum van Nijmegen (omgeving Tweede Walstraat en Vlaamsegas) ervaren bewoners, ondernemers en passanten al langere tijd overlast. Zij ondervinden met name hinder van voorvallen gerelateerd aan het gebruik en de verkoop van drugs. Er zijn inmiddels maatregelen ingezet om de overlast terug te dringen, waaronder cameratoezicht en extra politie-inzet.

Voor het bepalen van een juiste aanpak op de langere termijn wil de gemeente dat de situatie inzake de overlast in het centrumgebied in kaart wordt gebracht door middel van onderzoek. Het onderzoek richt zich op de aard en omvang van de ervaren overlast in het centrumgebied.

In dit rapport doen we verslag van het door Breuer&Intraval – in opdracht van de gemeente Nijmegen – uitgevoerde onderzoek naar de (drugs)overlast in het centrum van Nijmegen.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!