De markt voor coffeeshops in de gemeente Helmond

De gemeente Helmond voert in haar lokale coffeeshopbeleid een maximumstelsel waarin slechts één coffeeshop binnen de gemeentegrenzen wordt gedoogd. De gemeenteraad heeft de burgemeester verzocht om te onderzoeken of verruiming van het maximumstelsel wenselijk en mogelijk is. Nadere besluitvorming omtrent dit vraagstuk wil de burgemeester met een onafhankelijk onderzoek kunnen onderbouwen. De gemeente Helmond heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval daarom opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren om de benodigde informatie te verschaffen. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!