De markt voor coffeeshops in de gemeente Amsterdam: 2020 en 2025

Informatie over de balans in de vraag naar cannabis door consumenten en het aanbod van coffeeshops in een grootstedelijke gemeente in Nederland is zeer beperkt beschikbaar. Er zijn enkele onderzoeken naar het benodigde aantal coffeeshops in een grootstedelijke gemeente uitgevoerd door Ecorys en Breuer&Intraval. Met de methodiek die in die onderzoeken is toegepast, kunnen we aangeven hoeveel coffeeshops er nodig zouden zijn in de gemeente Amsterdam met en zonder toeristen in 2020 en in 2025. Deze methode, die in de distributie-planologie veelvuldig wordt gebruikt voor andere bedrijfstakken en voorzieningen, bijvoorbeeld de vestiging van supermarkten, hebben we verder aangepast, zodat we het aantal benodigde coffeeshops beter kunnen schatten. We maken hierbij gebruik van gegevens uit openbare bronnen, onder meer CBS-gegevens, prevalentieonderzoeken naar cannabisgebruik en onderzoek onder toeristen en coffeeshopbezoekers.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!